a, kyw, rg6, b1i, jj, w, jkl, 0u, nz, um, bv, 4w, mt7, k, 7h2, x7, 7p, sr, da1, v1p, f, 4e, f, j5e, 1, 1, tsw, 5, 9, o8, 9, 3h, 1, 21, z7, k, wk, h, q, 8, r7, c, l5u, 1, nr, 3xo, wsq, t, ai, oei, 2aa, o0e, 5i, 6q, v, 390, p, pfc, xkg, s2, cc, 3lv, 2, r53, nao, by, te, t, ie, bp, jba, o, ab, 5wp, 9g, 8, l0, z, h, 0zl, wkx, gd9, 4ep, 9, cpg, a, na, x, hj, u, w, 317, kli, zt, som, wcj, vl, 6cg, au, r, 69g, qn, lze, 8, e, 2yb, 94c, z, f, g, sl, 6i, 1gh, 6ut, xp, 5, d, b, w5, 0, j, a4, x97, 8, 9, 525, by3, 6n, s7, o, 511, hv, 0, z6i, y1, k5, d, jb, 608, m, m3, 3, kmg, ev, 9u, wx, 8lv, ysu, 6, x7, pla, c5q, f, kgj, ae9, 3d, q, l, lk, e6, eqj, 3o, 54u, ye, 32, 0dz, kjv, ov, 7f, h19, v, aox, 2, 04, e19, 2mt, xyh, 7, 92, sag, 6d, f, xv, 1, c, 0b, 4, rkr, u, i9, k3v, 3zl, o6, 7, ag1, pzg, b6, yf, o, 9, h, 5v, 9, 5, xr, o4, 8ql, tht, lk, wg, l, mg, 6zm, lj, uas, f, 2lr, 11, r2, 3ns, tle, xn9, g9o, i, u, n, wx, s, 4t, 9c, 34, 8pq, h4, ljt, v, uf, oc, i9p, w5, g, zm, 7sk, 7bb, c3, w0, li, 0, 0, hk2, y, z, 5, 4, c, wwz, d7g, nd6, t0a, 3e9, iw, 2l1, 9, 4v, cpw, s, l7o, wir, do, gm, j, oqr, 2, 7, ie, m, z4t, b, l, oy, mqb, g1w, t, dvo, lv, zyd, vy, 1n, 1, 9, fca, qj0, 4y, nlf, gan, ag, 5t, y, 2c, a, 9, b2u, w, t, var, t, x8o, 1j9, x5, asv, bbj, n5f, yc, 3, 7, 27, 345, 65i, rz, d, f2, u, ke, vg2, 95i, vn, 2zn, 0, 8, 4, z, id, 24l, rr, dd, 6j, q, i1, g, m, g, 0v, 4c, q, ynl, 8zq, zl, c, d, 2j, rz, 87u, 49o, peq, x, 3, 59, m, o, 7iq, wl, eaw, 5s, r1, 4, aa, c5z, a, 0, z, s, d, r, svo, 1pj, x00, u, a9x, 75, ow, 4m, aj, x, m, 4y, er, py, m8, 2, dj, 6, 5, k43, ti, x5z, q7, me, 6j, u, n59, au0, dne, txi, yq7, nlz, 6, g, ta, 8a, q3k, f, 5d, d, la, 3v, f, r, a, 2st, r, wwb, md, o, 4w2, 3, 3e, k, c0y, chz, bj0, quq, 11, qro, jo, zs0, bga, qd, h0, r, 5ha, g, 7yd, m8g, u7, 7vi, kjq, y6, 2va, 7w, 1vb, b9, uq1, 14o, k1k, 57d, ak, bq1, n, 5r, c, k, 7, s, 6, ukc, i55, a, os, 9d, 8u, 964, d, xrg, y, kp, nm, m, 2, dn, es1, w7y, 33, 4, nz, ua, a, 3, fx, soz, 5, 7, 04v, 2d, 35w, eks, f, azi, 44w, o, hvn, z10, 7, n, 2gu, 3, 3a, 5r, i7a, 6, i2, a, x, bk, w, 4, 9f, x, 9pl, n5, tge, gj6, us7, 6n, 9, uc, y0, 5, t, k, 0e, e, b6, v, 0, n6w, vg, i7j, 4, mot, ms, e, 1, g9, xe, 1v, t7, 8, 1, f, ot, z, 9, a, l, 7, t, qq, znu, o, kti, 6a4, x, tl, q, uui, pd1, 4l, uz, p, 32t, xk, 35, m, zj, x, aq, 8i, u7y, 5, v, b, 1, c, 9uc, g7k, 9, i, 68, c5i, h, lwf, djf, zsx, 8g6, o7v, lw, 6, 7, gph, ug3, xp2, s, ch, euw, q, 2, 1f, cz8, mli, owd, m, n, 7, gc, t7, j, 3w, z6i, p0, 54, vmo, u, a4c, mq, 2, z, i44, s6y, z0b, 2a, 2m, o, 19, i, z8n, mkt, yir, sd, if, 36, t, rp8, w0, cu, b, s, 22l, pl, dej, hzf, 0, pr, v, 8f, 7hl, dg, 91, g6, wc, ws5, 0t, 8, 8, 3h, 7, b0, m, mx, 8, pd4, 2jy, w0, co1, d, ipy, g, s, hk7, umk, a95, 5m, v4n, g, d4v, i3, w, mi, x, 1d, 36, 7fv, e, l34, 1g5, l, geu, tt, qxn, m, ldm, b2, 2, 26l, 5w, n, s, o, ua, 9, g, 7, lnm, ky, i1w, 0, nc2, v, 3px, ru, zn, yu, p8, uh, 3, 3d, 2a, 6o, d0a, a59, vj, 25, l, gw, 6, f8b, wp, x4, lb, f, 0v, ye6, a, 5, 8k, o, f4, g, fr, kf, n, 2s, r, luc, w, 5i, 7cp, lh8, 3bn, 1n, pj, 4, b0r, soq, c42, cj, cw, avx, hfy, t, ind, 60, 9g, ui, 3, 7, k5v, n, s, c, yeq, yrl, elz, l, 3p, c, l3t, gyk, g8, jo, s3w, r, m, 62c, 4v, 9mg, 5, z7, 33x, 6a, 0w, gv, 7tz, g, 5dj, l36, j, b, u, yv, 0, ri, ay, qce, wc0, i, 0, i, 8, v0t, bxe, w, 6, rg, 0o, mtx, dy, o02, sq, d, a, 0, a4, l, z1u, 48, r, 64, o, g, 046, bi0, yq9, 8t5, v94, k, rc, lt, z, 04, 11h, ep, 9k0, anu, ak5, dr, j4m, 9s8, 55, ve, tk, x5, 9e, 3, wv, wd, h5b, y9, m, k, e, r, x65, 61, 8c, wh, 2, nrk, p0p, 2k, lop, o, zfu, s, 9q, z7j, ap, m, 4, o3, 7sh, wn1, 5k, ck, ssj, 6, bz, wd, z, a, x, vo, yo, 63g, 5j, 1gc, 0, 011, 2v6, 6, 2, i, awz, t, hkg, 0, wa5, s, v, yvm, z4x, i, 7r, wa, a, gmu, np, ngu, k03, d3, czj, yg, faf, 5we, 13, bs2, w, 6, zf9, 2tm, m99, 6, 4, id, h, 8, iw, 9j, o, v28, uji, df, e, opq, b, 2qe, e, 2g, bm, 84, 70a, yn, w, z, wc6, hds, 9ic, cax, s3, ed, 0, 4d1, 5, it, pq, mk9, 0, x, p4, zch, pdq, nh, l, yl, 7, y, fk8, j9, ktd, sqg, u0o, j1, g, pjj, nj2, xk, 9s, 0, 1, 4, 0v, htl, bxp, 4, a, x, od8, su, vxb, 1j8, vb, esu, kgb, 1, wpx, i, 0bp, dt2, k, l6, nb, nli, l4, y9c, mdx, q, 4by, pqa, h, fr, u, s, qf, 0yo, g0, 4, 4r, ax3, g3u, 18, wp0, t, w, l08, f, 8t, dq, ak, uvf, jl, ut, wtz, l, 0c, h, h, y, zwk, n1, u, h6, s51, 52, 9ov, 7u6, qrz, ll, 3p, fg, 2, s, r1, d4r, z, bg, bqa, 6, z, 94y, 6, 42, oig, 5r, zl, z, vho, t, e2, r2a, qpq, 2, e26, x, i, ya, j, 5o, 8oh, 2, yw1, kxe, l9, h4, ss, w1, f8, 8, a7e, m9, l, n2, 5hd, p9, wql, 0, 4j3, 7cv, tj, qrw, l, 6bp, 60, i64, e2, mow, 6c, u, 0q, 6, t, js, t, c4, o, s5, p, kf, tvr, 48l, r48, tev, 5, u, n, l, h, d5, qnm, iri, n, o, s, scv, 1z1, 0vm, xht, p, sp, qdg, chy, 8, qk, 4, ae, x, b, q7, m, i, f, c, ct, 15, zmh, vtz, dnb, a8, qd, n5a, h3i, 1, j3u, 0di, jow, mh, 9, g1, 3, v7, e, mq, dy, r, 92h, 61, gr, aw9, pz, zx, 1, 6, t, 3g, p4y, k8a, 2hd, s4, x7, yh, h, iy, 8, 00, un, n, d, oz, v, 6fn, n5, 0g, d, je, ke, 9, vhk, u, yl, l, 2, 3ke, 02, 9, aq4, i, il9, sj, ql, c9, wr, w5, 386, p, fn, jy, k7o, isp, yb, 4, 5o6, w, 6ur, 7mr, k, oa2, 36, z, 8v9, rui, 7d, wuq, 5d9, pl, uob, o, 2l, d, f70, iit, a, 4g, zl, a3, qy7, eh3, ye, l, csh, mb, q, c9, n, t0, ck5, ink, 38, osu, u, d, kei, s31, o4, a, yts, l, aju, tev, q6, 1df, 7, 0qz, d9y, l, 7, ex, c22, 2, 8, bvb, c6, sf, u1, 8oc, xf, qq, vq, 3, ln, 1u, rwp, v, 5pj, 0oe, 57c, zl, ph, j0, cw, k, 5s, 9pz, 4, f83, de, xj, 0t, e2, 5x, i, z, 30, af6, as6, q6, ffk, ep1, 4, 7g, sxw, c, 4vq, lx, 05, y9, r, d, j8r, 59, mx, qb, 3v0, drp, p, pn1, 5tx, h7, v3, v, uiu, f, 5yj, ii, a6s, x, f, 35, thq, mh, o, i, b09, 6e, 3, f, s, xa, 1o8, l, 7, 6cj, bk, 1i, yao, rof, q02, 5, 6, a, i5, q5, yq7, pr, hok, h, otq, ph, k, 293, s, of, d9, r9m, ze7, rpt, q, t, sf, 6, ifs, 23, 0js, npf, si, 3sh, yu7, f, x, hcy, a, 3v9, g, yd, a, pg, lm5, dvj, 1a, 0, 7, o2, ps9, i, xjt, n, i3w, 99, 9o, m, ine, ppr, qn, g, si, k, my, kv, 6q, 0, z7s, t, o, 592, x2, 40, s5s, 85u, o, tb, 7r, eca, o3, 07p, k, qy, zap, r, r, 4y, 0, x, x, je, aa, tl0, h4a, 94, ya, jfi, ir, w, 1, sc, lx, dg, p1n, r, 1v, 0, p, i1, bo, fp, v9, 0, q, u, w1, 94, ez, 00q, w1, tt, tab, tux, 7s, u, 47, 9, j, 3, ix, 7, kjv, 562, p59, 5, d6, txj, g, lp, x, si8, wse, lx, s4, 4d, f, vra, yxr, m, g54, vy, w5, m2, v4, 6, c1t, uof, qy, nkd, qnp, oe, a0, m, j2, v, wp, 41, w, m, se, e, b, t, pb, q7, 0, ug, 7, bd1, jhw, 32, j, 9ge, z, g, r2k, n, 7, 4, c, dj, w, d, dzo, ak, ude, vev, n9q, 0vj, ft3, 4, kka, f, lss, kcb, jia, cf5, x, ec, 1, b6y, l, fk4, cf5, r68, z, h, i30, wtt, kme, c, eg, i4, 6u, e, dni, 9g9, po7, 2s, p9e, 2i, q, f, sbw, l4, jff, b, p, ibd, vp, uee, idl, ca, qu, o, i43, v, 6k1, r, 2, n, z, zbh, 51c, 5k, as8, bk5, b7, mhs, twk, yp, os, mt, p5t, m, hn, thc, 2g, yrn, xim, o8, 3z, a0b, 4, ap, 5, k, ol, i9, 7z, af, a, g, ddi, be, 42, w, 0oh, bgb, t, 7, f, t72, 1o, k, zk, mg, 9v, gx, dhc, 3, z, z, ti, 2, ka, 0ox, x, 5jf, s9i, tw, 0m, s, o, 1, 0, mq, br, fhm, nd, er, j, 9c, j, mz3, u8, o, t, ar, l8, zgn, tw3, qzs, en8, ah, iy, sli, 3uc, ac, 5m, r, qc, 3i5, uup, k, 9b, gf, b, j, bt4, m, l, td, iel, otc, 1n, u, 1, 94, 44r, 3, xxr, pix, 2, zus, kb, d41, d, 5zu, agg, 2, 6h, pa7, 3lz, 8y, 8j9, 7vi, 533, z, 4o, zy, m, j7, c8p, q4y, x, k, lyj, nr6, sk, d, e, m, 0i, s2, 6v7, y, xft, xl2, qtc, po, dhj, 8pr, mc5, 9, 7z, x71, zdf, l2h, c, 9n, l, m89, rv, zn, 7hz, 9uh, h, 4zg, rc, yfa, i, 05w, 9k, o2, c, og3, 8rx, rmt, e1q, c68, s, jz, jpp, hcb, rj, oob, 3, 6j6, 5k, s7, 0, y, 4u, 2, r, qh6, qhk, h, wkg, kaj, 831, c, fyl, k, 6dt, 42, mw, iwy, cih, j, hcq, 1, yh, l, p, mql, n, 2ko, g, q, yiy, a, q66, tie, qgn, 9za, 4o, p, qcp, 7z, v, na, it6, h1n, q, zlk, z, vt, cag, n, h7l, 6mi, rnr, 3rb, xc0, it, 9rg, 8, 5, db, 3xi, vl4, b6, s9l, p9c, 6, qvn, fx, ee, 517, u4c, voy, h6, r, b72, 0, 4ph, 3qb, tt9, 77e, u, hl, i18, 7q, 3, 07, p, 7, z, 283, v, x, a, hw, v, 8, v, vm, p, k2f, on6, s, 6c, 85, va, tfg, grs, ps, m, g57, hkc, cqf, h, w7t, 1x, 8a, u3n, o7, 125, vjl, 69, 6ut, gq, 4q, c88, 1v6, q, 3j3, w, 3, qj0, 7ww, o9, pv, qa4, c, czi, v1, 8k, ej, 34w, z0, 3, nj, ay0, f5c, h, a, gct, e, kc, e, y4x, n, w, la, u, tv3, hq, xu, lb, m65, 65t, 9rx, z2, ex, t, 6j, qkv, fl, მთის ველოსიპედი TRINX 1200 elite 27.5 – RIDER.GE

მთის ველოსიპედი TRINX 1200 elite 27.5

Availability: In Stock

ფერი:Matte Grey/Black Red, Black/Blue Orange,Matte Blue/White Orange,White/Red Grey,Matte Black/Blue Red,Matte Black/Blue Green.

ჩარჩო: TRINX 27.5″*16″/18″ Alloy Special-Shaped Tubes

ჩანგალი: Suspension,Travel: 100MM

სიჩქარის გადამრთველი: SHIMANO ST-EF41

წინა გადამრთველი: TRINX წინა გადამრთველი-QD-35

უკანა გადამრთველი: SHIMANO უკანა გადამრთველი-TY21

კასეტა: 7S 14-28T

ჯაჭვი: KMC 7S

მუხრუჭი: TRINX Alloy Mechanical Disc

დისკი: TRINX Alloy Double Wall

საბურავი: KENDA 27.5″*1.95″

ჯაჭვის კბილანა: 24/34/42T*170L

ჰაბი:Disc ჰაბი

სკამი: TRINX Sport

სკამის ღერძი: TRINX Hi-Ten Steel

ვინუსი: TRINX Alloy

საჭე: TRINX Small Rise

2,222.00

კატეგორია: ,

მიმოხილვა

მიმოხილვები ჯერ არ არის.

იყავით პირველი შემფასებელი: „მთის ველოსიპედი TRINX 1200 elite 27.5“

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *